قرائت بیانیه سازمان زنان بلوچستان (برمش) توسط فضیله رئیسی در راهپیمایی کلن ۱۵ اکتبر در محکومیت به کشتار زاهدان و دستگیری دختران و مردم بلوچ

    Announcing the existence of “Voice of Women of Balochistan”

    منشور” بلوچستانئے جیێنانی بْرمْش”، “صدای زنان بلوچستان”

    اعلام موجودیت “صدای زنان بلوچستان” (بلوچستانئے جنێنانی بْرمْش)

    جهان علیه نژادپرستی و ایران در راستای ایجاد نژادپرستی

    دکمه بازگشت به بالا