سپتامبر 13, 2021

  کریمه بلوچ چراغ امید بلوچستان

  ✍عبدالخالق چراخ انداز بانُک کریمه بلوچ یکی از قدرتمندرین زنان جهان که وجودش کابوسی بزرگ برای دشمنان ملت بلوچ و…
  سپتامبر 13, 2021

  به مناسبت روز معلم/تحصیل دختران بلوچ

  ✍🏻عبدالخالق چرخ انداز در جهان کنونی بیش از هر زمانی در تاریخ به اهمیت علم و دانش در رشد و…
  سپتامبر 13, 2021

  روز جهانی زن

  ✍🏻عبدالخالق چرخ انداز هشتم مارس، روز جهانی زن که زنان جهان، این روز را برای دست آوردهای زنان در جامعه…

  دکمه بازگشت به بالا