ترک تحصیل

 • دانش آموزان استان سیستان و بلوچستان در رتبه نخست ترک تحصیل در ایران

  دانش آموزان استان سیستان و بلوچستان در رتبه نخست ترک تحصیل در ایران

  برمش/ گزارش مرکز آمار ایران از سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ می گوید، قریب به یک میلیون دانش آموز از تحصیل بازمانده اند. بررسی های آماری نشان می دهد روند ترک تحصیل ها فقط طی یک سال اخیر ۱۸ هزار مورد افزایش را تجربه کرده است. مرکز پژوهش های مجلس می گوید: سیاست‌گذاری‌ها در جهت کاهش و در نهایت به صفر رساندن آمار نبوده است.

  بررسی های بازوی فکری و پژوهشی مجلس نشان می دهد، ۵ استان سیستان و بلوچستان، آذربایجان‌غربی، خراسان رضوی، خراسان شمالی و گلستان در سال تحصیلی ۱۳۹۵-۱۳۹۴ بیشترین فراوانی نسـبی بازماندگان از تحصیل را داشــته‌اند که در همین پنج استان در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ نیز دارای بیشترین فراوانی نسبی هستند. از میان همه استان‌های کشور، استان سیستان و بلوچستان در دو شاخص بازماندگی از تحصیـل و ترک‌ تحصیل وضعیت بســیار نامناسب‌تری دارد به‌نحوی که در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ تعداد ۱۴۵ هزارو ۳۴۰ نفر معادل بیش از ۱۸.۲ درصد از جمعیت دانش‌آموزی این استان بازمانده از تحصیل هسـتند و در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ بیش از ۴ درصد از جمعیـت دانش‌آموزی آن استان ترک تحصیل کرده‌اند.

  درد معیشت و فقر مهم ترین عوامل ترک تحصیل به شمار می آید، چنان‌که مرکز پژوهش ها در گزارش خود تصریح می کند: خانوارهایی که در دهک‌های پایین، فاقد بیمه، فقیر، فاقد درآمد ثابت و… هستند بیشتر در معرض بازماندگی ازتحصیل قرار دارند. به‌طور کلی می‌توان گفت که بازماندگی از تحصیل با وضعیت رفاه خانوارکاملا مرتبط است.

  علاوه بر مقوله فقر، عدم تحصیل به زبان مادری و باورهای غلط مذهبی و مردسالارانه از عوامل موثر بر ترک تحصیل به خصوص دختران بلوچ محسوب می شود.

  #برمش_صدای_زنان_بلوچستان

  تلاش برای دستیابی به برابری جنسیتی و رفع هر گونه تبعیض و پیشبرد فعالیتها بر بنیاد حقوق بشر سازمان ملل میتوانید از طریق لینک های زیر با بِرَمْش همراه باشید:

  وبسایت برمش :
  www.Bramsh.org
  Instagram:
  https://www.instagram.com/bramsh_org
  Telegram:
  https://t.me/bramshbalochistan

دکمه بازگشت به بالا