تفاوت بین اقلیت های جنسی و جنسیتی

 • تفاوت بین اقلیت های جنسی و جنسیتی به زبان ساده

  تفاوت بین اقلیت های جنسی و جنسیتی به زبان ساده

  برمش/ تفاوت اقلیت‌های جنسی و جنسیتی از تفاوت بین هویت جنسیتی (Gender identity) و هویت جنسی (Sexual identity) ناشی می‌شود که دو مفهوم جداگانه از دو جنبه متفاوت انسانی هستند.

  تعریف هویت جنسیتی
  تعریف: هویت جنسیتی به تجربه داخلی و عمیق شخص از جنسیت اشاره دارد که ممکن است با جنسی که در زمان تولد به او نسبت داده شده است، همخوانی داشته باشد یا نداشته باشد. این تعریف شامل چگونگی درک افراد از خودشان و آن‌ جنسیتی که خودشان باور دارند، می‌شود.

  نمونه‌ها:
  سیس‌جندر (Cisgender): فردی که هویت جنسیتی او با جنسیتی که در زمان تولد به او اختصاص داده شده است، همخوانی دارد.

  ترنسجندر (Transgender): فردی که هویت جنسیتی او با جنسی که در زمان تولد به او اختصاص داده شده است، همخوانی ندارد.

  نان‌باینری (Non-binary): افرادی که به طور انحصاری به عنوان مرد یا زن شناسایی نمی‌شوند.

  جنسیت سیال (Genderfluid): افرادی که هویت جنسیتی آن‌ها با گذشت زمان یا با توجه به وضعیت تغییر می‌کند.

  تعریف هویت جنسی

  • تعریف: هویت جنسی به الگوی جذب عاطفی، رمانتیک یا جنسی یک فرد به دیگران اشاره دارد. این تعریف توصیف می‌کند که یک فرد به چه کس/کسانی جذب می‌شود و با چه کس/کسانی می‌خواهد رابطه برقرار کند.

  نمونه‌ها:
  دگرجنس‌گرا (Heterosexual): جذب به افراد از جنس مخالف.

  همجنس‌گرا (Homosexual): جذب به افراد از همان جنس.

  دوجنس‌گرا (Bisexual): جذب به افراد از هر دو جنس یا بیشتر.

  پان‌جنسی (Pansexual): جذب به افراد بدون توجه به هویت جنسیتی آن‌ها.

  بی‌جنس‌گرا (Asexual): جذب جنسی کم یا هیچ به دیگران.

  تفاوت‌های کلیدی
  ۱. جنبه‌ای از هویت:
  الف. هویت جنسیتی: به حس شخصی و داخلی از جنسیت خود فرد مربوط می‌شود.

  ب. هویت جنسی: به کس/کسانی که فرد به آن‌ها جذب می‌شود و نوع روابطی که می‌خواهد برقرار کند، مربوط می‌شود.

  ۲. تمرکز:
  الف. هویت جنسیتی: بر روی حس شخصی و داخلی جنسیت خود تمرکز دارد.

  ب. هویت جنسی: بر روی روابط خارجی و جذب به دیگران تمرکز دارد.

  ۳. استقلال:
  الف. هویت جنسیتی: مستقل از کسانی است که فرد به آن‌ها جذب می‌شود.

  ب. هویت جنسی: مستقل از هویت جنسیتی فرد است؛ به عنوان مثال، یک فرد ترنس‌جندر می‌تواند دگرجنس‌گرا، همجنس‌گرا، دوجنس‌گرا و غیره باشد.

  تقاطع‌ها و تعاملات

  در حالی که هویت جنسیتی و هویت جنسی مستقل هستند، می‌توانند به شیوه‌های مختلفی با هم تقاطع داشته باشند تا هویت کلی یک فرد را تشکیل دهند. به عنوان مثال، یک فرد ترنس‌جندر ممکن است به عنوان دگرجنس‌گرا شناسایی شود اگر به جنس مخالف جذب شود، یا به عنوان همجنس‌گرا اگر به همان جنس جذب شود.

  درک این تمایزات برای احترام و حمایت از هویت‌ها و تجربیات افراد بسیار مهم است.

  #برمش_صدای_زنان_بلوچستان

  Bramsh-Balochistan woman’s voice

  تلاش برای دستیابی به برابری جنسیتی و رفع هر گونه تبعیض و پیشبرد فعالیتها بر بنیاد حقوق بشر سازمان ملل میتوانید از طریق لینک های زیر با بِرَمْش همراه باشید:

  وبسایت برمش :
  www.Bramsh.org
  Instagram:
  https://www.instagram.com/bramsh_org
  Telegram:
  https://t.me/bramshbalochistan

دکمه بازگشت به بالا