توهین به مخالفان

 • زنان و مبارزه ای که پایانی ندارد

  زنان و مبارزه ای که پایانی ندارد

  برمش/ روز جمعه ۸ تیر ماه ۱۴۰۳، در جغرافیای ایران انتخابات ریاست جمهوری برگزار گردید.

  ‏چه موافق باشیم یا مخالف تعدادی از ایرانیان مقیم در کشورهای دیگر به پای صندوق های رای رفته و عده ای نیز با راه انداختن کارزارهایی بر علیه این انتخابات به پا خواستند.

  در مبارزه میان مخالفان و موافقان رژیم جمهوری اسلامی ایران، بازندگان اصلی زنانی بودند که طی نیم قرن گذشته برای احقاق حقوقشان و از بین بردن فرهنگ زن ستیز حاکم بر جامعه ایران مبارزه کرده بودند.

  این زنان در میان مخالفان جمهوری اسلامی ایران با جماعتی رو به رو شدند که برای مبارزه از ادبیاتی استفاده می کنند که بسیار «زن ستیزتر و کثیف تر» از ادبیاتی است که رژیم جمهوری اسلامی ایران استفاده می کند.

  این گروه از اپوزیسیون جهت توهین به مخالفان خود، از الفاظی «جنسیت زده، سکسیت و زن ستیز» استفاده کرده و نشان دادند، چیزی از جمهوری اسلامی کم ندارند.

  هنر این جماعت بی‌حیا، استحاله ارزشها و لوث کلمات است، دقیقا آن کاری که جمهوری اسلامی می کند.
  ‏دمکراسی که اینها برایش مبارزه می کنند، استحاله دمکراسی است.

  ‏این سبک از مبارزه نشان داد، زنان تا آزادی و برابری راهی دراز در پیش دارند و بیانگر این حقیقت است که بیش از نیمی از رای دهندگان، به دلیل ناامیدی از این اپوزیسیون غیردمکرات و لمپن به پای صندوقهای رای رفته است.

  #برمش_صدای_زنان_بلوچستان

  Bramsh-Balochistan woman’s voice

  تلاش برای دستیابی به برابری جنسیتی و رفع هر گونه تبعیض و پیشبرد فعالیتها بر بنیاد حقوق بشر سازمان ملل میتوانید از طریق لینک های زیر با بِرَمْش همراه باشید:

  وبسایت برمش :
  www.Bramsh.org
  Instagram:
  https://www.instagram.com/bramsh_org
  Telegram:
  https://t.me/bramshbalochistan‏

دکمه بازگشت به بالا