ایران

 • در آسمان پر ستاره زنان آزادی خواه، نام بانک مهرنگ بلوچ همچون ستاره ای پر نور است که نه تنها در آسمان بلوچستان بلکه در کل دنیا می درخشد.

  برمش/ در آسمان پر ستاره زنان آزادی خواه، نام بانک مهرنگ بلوچ همچون ستاره ای پر نور است که نه تنها در آسمان بلوچستان بلکه در کل دنیا می درخشد.

  مهرنگ بلوچ دادخواه جوانان بلوچی شد که در بلوچستان شرقی توسط رژیم پاکستان مفقود می شدند.

  در شرق بلوچستان به رهبری دکتر مهرنگ بلوچ اعتراضاتی پس از قتل چهار شهروند بلوچ توسط نیروهای امنیتی پاکستان در اوایل آذر ماه ۱۴۰۲ در شهر تربت آغاز شد و با راهپیمایی بصورت پیاده و طی کردن حدود ١۶٠٠ کیلومتر به اسلام آباد ادامه داشت تا اعتراضی به رفتارهای فراقانونی رژیم جمهوری اسلامی پاکستان در برابر بازداشت، ناپدیدسازی قهری و کشتار شهروندان بلوچ باشد و توجه جهانیان را به این ظلم و ستم جلب کند.

  پیش از این تظاهرات مدنی بانک مهرنگ جامعه جهانی زن بلوچ را با سوزن دوزی هایش می شناخت که تحت ظلم است و نیاز به حمایت دارد. اما پس از این تظاهرات و شکسته شدن کلیشه ها، دنیا با زنان شجاع بلوچ آشنا شد که مرزهای شجاعت را جابجا کردند و نشان دادند که زن بلوچ همانطور که با سرانگشتان ظریفش می تواند زیبایی و رنگها را به تار و پود پارچه نقش کنند، می توانند حکومتی سرکوبگر همچون رژیم پاکستان را به زانو دراورد.

  حضور بانک مهرنگ در عرصه بین‌المللی و شرکت در کنفرانس‌های حقوق بشر، نه تنها افتخاری بزرگ برای زنان بلوچ و کلیه زنان ازادیخواه سراسر جهان، بلکه نشانه‌ای از قدرت و اراده زنان بلوچ است. وی با صدای رسای خود، دردها و آرزوهای ملت بلوچ را به گوش جهانیان ‌رسانید.

  شجاعت و ایستادگی مهرنگ بلوچ در برابر چالش‌ها و مشکلات، الهام‌بخش بسیاری از زنان و دختران جهان است.

  #برمش_صدای_زنان_بلوچستان

  تلاش برای دستیابی به برابری جنسیتی و رفع هر گونه تبعیض و پیشبرد فعالیتها بر بنیاد حقوق بشر سازمان ملل میتوانید از طریق لینک های زیر با بِرَمْش همراه باشید:

  وبسایت برمش :
  www.Bramsh.org
  Instagram:
  https://www.instagram.com/bramsh_org
  Telegram:
  https://t.me/bramshbalochistan

دکمه بازگشت به بالا