در محکومیت قتل مھسا(ژینا) امینی و دفاع ازحقوق برابر زنان با مردان و “نه” به حجاب اجباری

“زن” در نظام جمهوری اسلامی ایران کالایی در خدمت مرد به حساب میآید، و به ھمین دلیل در رژیم زن ستیز ایران سالهاست که مقاومت زنان آزاده اندیش ھمواره سرکوب، تحقیر وبا زندان و مرگ روبرو می باشد .
در جوامع تحت رھبری حاکمان مرد سالار و زن ستیز، آزادی های فردی و انسانی زنان به عنوان شھروندانی برابر حقوق با مردان، به مثابه خطری جدی درمقابل منافع خودخواھانه مردان تلقی می شود و تلاش در قید و بند نگاه داشتن آنان از جمله تصویب واجرای حکم “حجاب اجباری” میمایند۔
اما به میمنت آگاھی روز افزون و ھمبستگی اجتماعی ی گسترده زنان و پشتیبانی مردان برابری خواه که بیشتر از هر زمانی برای آزادی و رهایی از ظلم در چنین جوامعی میجنگند، این ترفند “حجاب اجباری” که ھویت رژیم ھای دینمدار تبعیض گر و زن ستیز میباشد، رنگ باخته است۔
جامعه ی زنان موجود درجغرافیای ایران متفقاً به این نکته رسیده اند که در مقابل سلب آزادی ھای فردی و اجتماعی شان که به منظور تداوم اسارت زنان در جامعه توسط ستمگران تمامیتخواه میباشد، مقاومت نمایند و پرچم مبارزه علیه ستم و تبعیض جنسیتی را پیوسته برافراشته نگه دارند .
تراژدی ژینا(مهسا) امینی که برای بدیهی ترین حق خویش یعنی آزادی پوشش، دستگیر، شکنجه و محکوم به مرگ شد، نقطه عطفی در مقاومت جامعه زنان ایران گشت، و مردم آزادی خواه با شعار پر معنای «زن، زندگی ، آزادی» برای حمایت از زنان آزاده ای چون ژینا با فریاد بلند برخاستند و پایه های ظلم این حکومت را آنچنان به لرزه در آوردند، که طنین آن در جھان پیچید۔
بْرَمْشBRAMSH (بلوچستانئے جنؽنانی بْرَمْش) “صدای زنان بلوچستان” ,این واقعه دردناک و شھادت ژینا که بیانگر وجود ستم حاکمان مرد سالار بر زنان میباشد را به جامعه کُردستان، ایران و تمام زنان جهان تسلیت می‌گوید و خود را موظف به همراهی در مبارزه علیه حکومت زن ستیزو آزادی کُش حاکم بر ایران می داند۔
به امید روزی که تمامی زنان ایران و منطقه دوشادوش مردان در جامعه ای با حقوق برابر و آزادانه به اهداف کامل انسانی شان دست یابند.
بْرَمْش، صدای زنان بلوچستان
30 شھریور ماه1401 برابر با 21 سپتامبر 2022

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا